Otevřená data Ministerstva financí ČR – data.mfcr.cz

Začátkem roku, Ministerstvo Finanací ČR zprovoznilo portál data.mfcr.cz, kde si lidé mohou prohlédnout jak za ně stát hospodáří. Návštěvníci si moho prohlížet detailní informace, nebo si je stáhnout a dále s nimi pracovat.

 

„Jsme prvním ministerstvem v České republice, které se více otevírá občanům. Každý daňový poplatník má teď možnost si zkontrolovat, jak s jeho penězi ministerstvo hospodaří.“ Lukáš Wagenknecht

 

K dispozici jsou dokumenty od přehledů faktur až po různé statistiky:

Za zmínění také stojí příbuzný portál monitor.statnipokladna.cz, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy.