Výše minimálních záloh pro rok 2018

Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ 2018

Zálohy na sociální pojištění byly v roce 2017 na minimální hodnotě 2061 Kč. Od příštího roku se zvyšují na 2189 Kč. Přičemž poprvé máte povinnost platit novou zálohu od měsíce, ve kterém podáte přehled o příjmech a výdajích za minulý rok, tedy nejpozději od dubna. Od této chvíle buďto platíte zálohy dle nového výpočtu, který vám vyšel na základě příjmů a výdajů v roce 2017, nebo musíte platit minimální zálohu 2189 Kč. Vzhledem k tomu, že sociální pojištění se platí zpětně, tak poprvé vám vyšší částka pojistného musí odejít z účtu nejpozději v květnu 2018 (do 20. května). Měsíčně zaplatíte v roce 2018 o 128 korun víc než v roce 2017.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ 2018

Zálohy na minimální zdravotní pojištění byly v roce 2017 na hodnotě 1906 Kč, v roce 2018 se zvyšují na 2024 Kč, což je zvýšení o 118 Kč. Na rozdíl od sociálního pojištění, kdy musíte platit nové zálohy až po podání přehledu, tak u zdravotní pojišťovny se nové minimální zálohy platí už od prvního měsíce nového roku, tedy od ledna. Zdravotní pojištění se stejně jako sociální platí zpětně, takže první vyšší zálohu budete platit v únoru (do 8. února). Pokud platíte zálohy na zdravotní vypočtené dle přehledu o příjmech a výdajích, tedy vyšší než minimální, tak nové zálohy platíte až po podání nového přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017.

Osoby bez zdanitelných příjmů platba za zdravotní pojištění 2018

Osoby bez zdanitelných příjmů, což jsou občané, kteří nejsou ani zaměstnanci ani OSVČ ani státními pojištěnci, budou muset platit v roce 2018 na zdravotním pojištění 1 647 Kč měsíčně (13,5 % z minimální mzdy ve výši 12 200 Kč). V praxi jsou nejčastěji OBZP lidé sankčně vyřazeni z evidence na úřadu práce, studenti starší 26 let, lidé pouze s příjmy z kapitálového majetku nebo z pronájmu nebo ženy v domácnosti, které se nestarají alespoň o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let.

Zdroje:

https://www.finance.cz/500211-zalohy-osvc-2018
https://www.finance.cz/499526-zdravotni-pojisteni-2018/