Daně

Pro podnikatele (fyzické osoby) nezapsané v obchodním rejstříku
Pro osoby provozující jinou výdělečnou činnost
Pro pronajímatele, kteří prokazují výdaje ve skutečné výši
Pro tuzemské obchodní společnosti

 • akciové společnosti
 • veřejné obchodní společnosti
 • společnosti s ručením omezeným
 • neziskové organizace

Pro fyzické osoby

 • osoby samostatně výdělečně činné
 • sdružení podnikatelů
 • spolupracující osoby
 • podnikatele zapsané v obchodním rejstříku

Neziskové organizace

 • občanské sdružení
 • obecně prospěšná společnost
 • bytová družstva, sdružení vlastníků bytových jednotek

Nabídka:

 • daň z příjmů:
  • registrace
  • daně z příjmů právnických osob
  • daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
  • daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty
  • registrace k DPH
  • měsíční přiznání DPH
  • čtvrtletní přiznání DPH
  • roční zúčtování DPH
 • daň silniční
  • registrace
  • čtvrtletní zálohy
  • roční přiznání k silniční dani
 • daň z nemovitosti
  • zpracování daně z pozemků
  • zpracování daně ze staveb