Daňová evidence

Pro podnikatele (fyzické osoby) nezapsané v obchodním rejstříku
Pro osoby provozující jinou výdělečnou činnost
Pro pronajímatele, kteří prokazují výdaje ve skutečné výši

Cílem daňové evidence je podat přehled o příjmech a výdajích
z hlediska stanovení daňového základu, podat informaci o stavu
a pohybu prostředků a umožnit evidenci a ochranu majetku.

Nabídka:

 • převzetí prvotních dokladů
 • zpracování dokladů
 • otevření účetních knih při zahájení podnikání:
  • peněžní deník
  • kniha pohledávek a závazků
  • inventární kniha dlouhodobého hmotného majetku
  • inventární kniha finančního majetku
  • inventární karty
  • kniha pro evidenci nepřímých daní
  • karta časového rozlišení výdajů
  • mzdové listy
  • kniha cenin
 • zaúčtování všech dokladů
 • zpracování mzdové agendy
 • zpracování agendy DPH
 • zajištění úhrad a kontaktu s bankou
 • zajištění kontaktu se správnou sociálního zabezpečení
 • zajištění kontaktu se zdravotními pojišťovnami
 • zastupování klienta při kontrolách a jednáních
  • na finančním úřadě
  • se správou sociálního zabezpečení
  • se zdravotními pojišťovnami
 • účetní a daňové poradenství
 • zpracování periodických daňových přiznání a přehledů včetně ročních zúčtování