Mzdová agenda

Pro podnikatele fyzické osoby a
pro organizace

Nabídka:

 • zavedení evidence každého zaměstnance na karty
 • zpracování měsíčních mezd
  • karta zaměstnance
  • evidenční listy důchodového zabezpečení
  • mzdové listy
  • výplatní pásky
  • příkazy k úhradě
  • zpracování přehledů sociálního pojištění
  • zpracování přehledů zdravotního pojištění
  • evidence nepřímých daní
 • zajištění úhrad a kontaktu s bankou
 • zajištění kontaktu se správnou sociálního zabezpečení
 • zajištění kontaktu se zdravotními pojišťovnami
 • zastupování klienta při kontrolách a jednáních
  • na finančním úřadě
  • se správou sociálního zabezpečení
  • se zdravotními pojišťovnami
 • účetní a daňové poradenství
 • zpracování periodických daňových přiznání a přehledů včetně ročních zúčtování