Naše rodina se zabývá včelařením už třetí generaci a doufáme, že tento obor přejde i na čtvrtou generaci. Nacházíme se na jižním úpatí CHKO České středohoří severovýchodně od města Litoměřice v nadmořské výšce od 210 do 270 m.

Projekt je spolufinancován organizacemi:

Výstupními produkty jsou med, vosk, propolis, pyl, mateří kašička a včelí jed.

Významným výstupem včelařské činnosti je též opylení rostlin. Naším nejrozšířenějším produktem je med, který zpracováváme pro zákazníka. Dalšími produkty jako jsou vosk, pyl, mateří kašička jsou určeny pro naše včelky, pro jejich zachování. Včely nejsou jen med a ostatní včelí produkty. Jejich největší význam a přínos je v opylování. Přestože včelí produkty mají na trhu své místo, jejich hodnota se zdaleka nedá srovnávat s národohospodářským významem opylovací činnosti včel. Krom toho včely přispívají k udržitelnému rozvoji životního prostředí a zachování biodiverzity. A v čem je opylovací činnost včel tak prospěšná? Včely jsou po dobu snůšky nektaru „věrné“ vždy jednomu konkrétnímu druhu rostliny. Navštěvují její květy a při sběru nektaru sbírají z květů zároveň pylová zrna na rousky zadních párů nožiček. Přenáší tak na svém těle pyl z květu na květ a z prašníku na pestík, čímž provádějí opylení u hmyzosnubných rostlin, tedy rostlin závislých na opylovačích, kdy včely tvoří přibližně 80 %.

Dobré opylení má za následek zvýšení výnosnosti pěstovaných rostlin, které se projevuje větší kvantitou i kvalitou plodů. Důležitý je však i přínos pro opylování rostlin, které jsou důležitou součástí našeho potravního řetězce a zachování druhové rozmanitosti rostlin. Bez včel by převládly tzv. větrosnubné rostliny, které by následně vytlačily většinu ostatních rostlin. To by mělo za následek vymizení živočišných druhů, které jsou na tyto rostliny navázány. Včely jsou tedy důležité pro zachování potravního řetězce lidí a zvířat, a pro udržení biodiverzity ve volné přírodě. Jak je tedy patrné, včelařením chovatel přináší užitek nejen sobě, ale především okolní přírodě a všem ostatním lidem i zvířatům.

Tento obor chci dát do podvědomí i ostatním a seznámit cílovou skupinu i s prací, která souvisí s přírodou. Kolem včelaření je spousta práce, ale má smysl. Není to nic uměle vytvořeného, nýbrž jde o péči tvorů, kteří jsou na planetě déle než lidstvo samo. Bez včel by se výrazně snížila biodiverzita rostlinných zdrojů a v extrémních případech by to mohlo přinést hladomor, zapříčinit války o potraviny. V Evropě máme více než 84 procent rostlinných druhů a 76 procent produkce potravin přímo či nepřímo závislé na opylování včelou.

Alvarium bude, integračním sociálním podnikem, který vznikne jako nový obor podnikání OSVČ. Bude fungovat na principech sociálního podniku a vytvářet vhodné pracovní místo pro osoby pečující o malé děti. Se šetrnou technologií bude zpracovávat a distribuovat vlastní med.

Projekt je spolufinancován organizacemi:

Jiří Musil

IČ: 72576545

DIČ: CZ 72576545

Adresa:

Pohořanská 328

411 41 Žitenice

Tel.: +420 601 150 045
  +420 725 753 370
E-mail: info@alvarium.cz
   

Copyright 2020 - Alvarium.cz - Všechna práva vyhrazena

Tvůrce webu:

Webdesign: